MENU

Je klassieker schorsen: de regeltjes.

Dinsdag 15 april 2014 om 09:52 door Frank

(laatste update: december 2020)

Mocht je van plan zijn om je klassieker voor langere tijd niet te gebruiken, dan kun je de motorrijtuigenbelasting, de verplichte APK (indien van toepassing) en de WA-verzekering tijdelijk stopzetten. Je klassieker schorsen is makkelijk (online) te doen maar moet natuurlijk wel volgens de regels.

 

Je zult dan je kenteken moeten schorsen. Wanneer je niet voldoet aan de verplichtingen, zonder je kenteken te schorsen, dan krijgt je gewoon een boete. Een tijdelijke schorsing mag 1, 2 of 3 jaar duren en gaat in op de dag dat je de schorsing aanmeldt. Na 1 jaar loopt de schorsing automatisch en kosteloos af, maar je kunt bij de RDW een verlenging aanvragen.

 

Houd er dus rekening mee dat je wel weer een geldige APK moet hebben op het moment dat je weer gaat rijden.

 

Tarieven schorsen per 2021

 • 1 jaar schorsen of 1 jaar verlengen tegen normaal tarief : € 75
 • 2 jaar schorsen of 2 jaar verlengen tegen normaal tarief : € 100,60
 • 3 jaar schorsen of 3 jaar verlengen tegen normaal tarief : € 125,55
 • 1 jaar schorsen of 1 jaar verlengen tegen laag tarief : € 24,95
 • 2 jaar schorsen of 2 jaar verlengen tegen laag tarief : € 49,90
 • 3 jaar schorsen of 3 jaar verlengen tegen laag tarief : € 74,85

 

laag tarief is voor auto’s van 15 jaar of ouder met een maximaal gewicht van 3500 kg
normaal tarief is voor auto’s jonger dan 15 jaar met een maximaal gewicht van 3500 kg

 

Schorsen en de openbare weg

Wanneer je besluit om je auto te schorsen dan betekent dit dat deze zich vanaf het moment van schorsing niet meer op de openbare weg mag bevinden. Dus ook niet op straat voor je eigen huis, ook al woon je in een rustige buurt. Tenzij het eigen grond is. Het argument “maar ik rijd er toch niet in” gaat niet op en je krijgt gewoon een boete. Als je ook besluit om je verzekering stop te zetten, loop je wel een risico. Ook in een openbare danwel gesloten stalling kunnen er ongelukjes gebeuren en je bent dan dus niet verzekerd!

 

De leden van de FEHAC rapporteerden in het verleden regelmatig problemen die ontstaan door de 100% bestandscontrole bij einde-schorsing, import en uit-bedrijfsvoorraad. Als je op dat moment niet aan alle voertuigverplichtingen hebt voldaan, dan ontvang je per kerende post de boete in de bus van de belastingdienst. Soms is het effectief onmogelijk om aan je verplichtingen te voldoen, soms word je onevenredig zwaar gestraft voor een bureaucratische onvolkomenheid en bovendien is er een rechtsongelijkheid omdat je met een ‘gewoon’ verlopen APK 2 maanden ongekeurd langs de weg mag staan voordat de boete valt.

 

schorsen oldtimer

 

Voor wat betreft de APK is FEHAC in overleg met de RDW een goede oplossing overeen gekomen. Bij ‘einde schorsing’, import en ‘einde-bedrijfsvoorraad’ komt er een ’60 dagen parameter’ in het systeem. Dat wil zeggen effectief een 60-dagen wachttijd voordat het voertuig in de registercontrole komt. Gelijk aan een ‘gewoon’ verlopen APK.

 

Je klassieker schorsen en de Verzekeringsplicht

Achter de schermen wordt gewerkt aan een oplossing met betrekking tot de verzekeringsplicht, deze regeling laat nog even op zich wachten.

 

Vooraf een schorsing verlengen met behoud van schorsingsdatum

Het is nu zowel online als op het postkantoor mogelijk om 6 weken ‘vooraf’ een schorsing te verlengen, zonder tijd in te leveren. Dus, met behoud van de schorsingsdatum. Het is nu dus mogelijk om direct je schorsing te verlengen als je de herinneringsbrief ontvangt – 6 weken van te voren. Administratief wordt deze aanpassing door de RDW verwerkt.

 

Voorwaarden voor het rijden met een geschorst voertuig

Als je met je voertuig naar het keuringsbedrijf rijdt, gelden de volgende voorwaarden:

 • Het voertuig is WA-verzekerd.
 • Op de dag van de keuring rijd je de kortste weg naar het keuringsbedrijf en terug (naar het adres waar je voertuig is gestald).
 • Je hebt een afspraakbevestiging bij u waarop het tijdstip van de keuring staat vermeld. Dat moet je kunnen tonen als de politie je staande houdt.
 • Je mag op de dag van de APK-keuring rijden met het geschorste voertuig. Je hoeft geen motorrijtuigenbelasting te betalen en je hoeft de APK-keuring vooraf niet te melden. Op de website van de Belastingdienst lees je hier meer over.
 • De afspraaktijd moet overeenkomen met het tijdstip dat je met uw voertuig gebruik maakt van de openbare weg.

 

Je klassieker schorsen: de belangrijke punten op een rijtje

 • Een geschorst voertuig mag niet op de openbare weg rijden of staan, dus ook niet voor je deur, tenzij dit eigen grond is.
 • Wanneer je de schorsing beëindigt binnen 1 maand na het begin van de schorsing, moet je alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst. De Belastingdienst stuurt je dan een naheffingsaanslag. Na de schorsing kun je zelf de verzekering stopzetten. De RDW geeft aan de Belastingdienst door dat het kenteken is geschorst. De motorrijtuigenbelasting stopt dan automatisch.
 • Je mag met een geschorst voertuig voor de APK naar een APK-keuringsstation rijden. Je dient dan wel in het bezit te zijn van de afspraakbevestiging, met daarop de tijd, en de auto moet WA verzekerd zijn. Je mag alleen rond de afspraaktijd rijden van het stallingsadres naar het adres van het keuringsstation.

 

Controle tijdens APK-keuring

Zorg altijd dat je bij het APK-station bij afkeuring een officieel afkeuringsbewijs hebt. Hiermee kunt je schriftelijk aantonen dat je je auto op die dag hebt laten keuren. Wanneer je een auto schort binnen 1 jaar na het begin van de vorige schorsing dan betaal je het hoge tarief (schorsen binnen een jaar na ingangsdatum laatste schorsing). Dit hoge tarief geldt echter niet voor voertuigen van 15 jaar en ouder, motorfietsen en brom- en snorfietsen.

 

Evenementregeling en schorsing

Door de Evenementenregeling kan met geschorste voertuigen van 15 jaar en ouder toch gebruik gemaakt worden van de weg.
De Evenementenregeling wordt afgegeven door de Belastingdienst. Voor een kenteken kan voor maximaal 4 evenementen en in totaal maximaal 6 dagen per jaar van deze regeling gebruik gemaakt worden. De evenementenregeling is ook van toepassing op zware aanhangwagens en opleggers. Dus als je deze weinig gebruikt, kun je ze schorsen en voor evenementen gebruiken met behulp van de Evenementenregeling.

 

De evenementenregeling is een regeling waarbij onder voorwaarden van de openbare weg gebruik mag worden gemaakt zonder de schorsing op te hoeven heffen:

 

– Motorrijtuigen in de leeftijd van 15 jaar en ouder
– Motorrijtuig is geschorst
– Maximaal vier erkende evenementen per kalenderjaar
– Maximaal zes dagen per kalenderjaar

 

Let op: de registratie geschiedt per kenteken per kalenderjaar, ongeacht wie de eigenaar of houder is!

 

Als evenement geldt in dit verband een speciaal evenement of een festiviteit waarbij het gebruik van een historisch motorrijtuig tot doel heeft om dit in het kader van het evenement of de festiviteit als zodanig aan het publiek te tonen. Voorbeelden: herdenkingen, corso’s, allegorische optochten, clubdagen van houders van desbetreffende motorrijtuigen e.d. Als evenement wordt niet aangemerkt een gebeurtenis met een persoonlijk karakter (huwelijksfeest e.d.).

 

Als een geschorst voertuig in het kader van de evenementenregeling op de weg komt, hoeft er geen motorrijtuigenbelasting betaald te worden en is de APK verplichting (personenauto’s/bedrijfsvoertuigen) niet van kracht. Tevens moet het voertuig ‘APK waardig’ zijn (het zou anders door de politie van de weg gehaald kunnen worden).

 

Gebruikers van deze regeling, dienen zich ervan te vergewissen dat hun polis WA-verzekering bij schorsing c.q. het ontbreken van een geldige APK niet uitsluit: het voertuig dient bij gebruik op de openbare weg WAM verzekerd te zijn.

 

Bij de uitvoering van de evenementenregeling zijn drie partijen betrokken:

 

1. Degene die het evenement organiseert (organisator): aanvraag erkenning, communicatie met, en opgeven van deelnemers.
2. Belastingdienst / Centrale administratie (B/CA): erkenning evenement, registratie en beoordeling aangemelde voertuigen, communicatie met de organisator.
3. Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC): ondersteuning organisator en deelnemers, verstrekking formulieren FH101 en FH102.

 

De gehele aanvraag verloopt in twee fases met daarbij een tweetal formulieren:

1. Aanvraag erkenning evenement (formulier FH101).
2. Opgave deelnemende geschorste 15 voertuigen (formulier FH102).

 

Fase 1: aanvraag erkenning van het evenement

Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het evenement moet de organisator erkenning aanvragen door het formulier FH101 in te vullen en op te sturen naar het B/CA. De organisator ontvangt van het B/CA bericht waarin wordt aangegeven of het evenement erkend wordt: vermeld wordt het erkenningsnummer en de datum van erkenning door het B/CA. Tegen de beslissing van het B/CA is geen bezwaar mogelijk.

 

Fase 2: Opgave deelnemende geschorste 15 voertuigen

Uiterlijk één werkdag voor de aanvang van het goedgekeurde evenement moet de organisator bij het B/CA opgave doen van deelnemende geschorste 15 voertuigen middels formulier FH102 (erkenningsnummer en datum van erkenning overnemen van beslissing B/CA (fase 1)). Per voertuig moet vermeld worden: kenteken, merk, bouwjaar c.q. datum eerste toelating tot de weg, houder van het voertuig en de dagen dat de houder i.h.k.v. deze regeling gebruik wil maken van de weg.
B/CA geeft geen ontvangstbevestiging van het formulier FH 102. Zorg dat u weet dat FH 102 ontvangen is (nabellen of faxen met verzendrapport).

 

Wat te doen als het evenement niet door gaat?
Gaat het evenement niet door dan moet de organisator dit schriftelijk of per fax (055-5282914) voorafgaande aan het evenement aan het B/CA melden.(erkenningsnummer vermelden). Verzuimt de organisator het evenement tijdig af te melden dan blijven de eventueel al aangemelde dagen (FH102) voor de voertuigen onherroepelijk geregistreerd.

 

Wat te doen als een deelnemer zich afmeldt?
Indien de deelnemer zich voor het evenement afmeldt en dus het voertuig geen gebruik gaat maken van de regeling dan moet de organisator dit schriftelijk of per fax (055-5282914) voorafgaande aan het evenement aan het B/CA melden (erkenningsnummer en kenteken vermelden). Blijft dit achterwege dan blijven de aangemelde dagen voor het voertuig onherroepelijk geregistreerd.

 

Meer informatie vind je op de website van de RDW


Ook interessant

40 reacties op “Overgangsregeling oldtimers 2022 regeltjes”

 1. blank john blummel says:

  Zorg ervoor dat het voertuig tijdens de schorsing niet op de openbare weg rijdt of staat.
  Een geschorst voertuig op de openbare weg is godsonmogelijk, immers de schorsing vervalt van rechtswege zodra met een “geschorst” voertuig van de openbare weg gebruik wordt gemaakt!
  Zie artikel 68 D WVW:

  1. Avatar photo klassiekerweb says:

   Dat klopt John, maar niet iedereen kent het wetboek uit zijn hoofd en elk jaar zijn er toch weer eigenaren die vergeten dat die schorsing vervalt “want ze rijden er toch niet in”? De boete komt bij die mensen dan ook als een verrassing, vandaar dat wij hier extra voor waarschuwen.

Reageren

Je e-mailadres wordt niet getoond
* Verplicht veld

*