MENU

Je klassieker schorsen: de regeltjes.

Dinsdag 15 april 2014 om 09:52 door Frank

(laatste update: december 2020)

Mocht je van plan zijn om je klassieker voor langere tijd niet te gebruiken, dan kun je de motorrijtuigenbelasting, de verplichte APK (indien van toepassing) en de WA-verzekering tijdelijk stopzetten. Je klassieker schorsen is makkelijk (online) te doen maar moet natuurlijk wel volgens de regels.

 

Je zult dan je kenteken moeten schorsen. Wanneer je niet voldoet aan de verplichtingen, zonder je kenteken te schorsen, dan krijgt je gewoon een boete. Een tijdelijke schorsing mag 1, 2 of 3 jaar duren en gaat in op de dag dat je de schorsing aanmeldt. Na 1 jaar loopt de schorsing automatisch en kosteloos af, maar je kunt bij de RDW een verlenging aanvragen.

 

Houd er dus rekening mee dat je wel weer een geldige APK moet hebben op het moment dat je weer gaat rijden.

 

Tarieven schorsen per 2021

 • 1 jaar schorsen of 1 jaar verlengen tegen normaal tarief : € 75
 • 2 jaar schorsen of 2 jaar verlengen tegen normaal tarief : € 100,60
 • 3 jaar schorsen of 3 jaar verlengen tegen normaal tarief : € 125,55
 • 1 jaar schorsen of 1 jaar verlengen tegen laag tarief : € 24,95
 • 2 jaar schorsen of 2 jaar verlengen tegen laag tarief : € 49,90
 • 3 jaar schorsen of 3 jaar verlengen tegen laag tarief : € 74,85

 

laag tarief is voor auto’s van 15 jaar of ouder met een maximaal gewicht van 3500 kg
normaal tarief is voor auto’s jonger dan 15 jaar met een maximaal gewicht van 3500 kg

 

Schorsen en de openbare weg

Wanneer je besluit om je auto te schorsen dan betekent dit dat deze zich vanaf het moment van schorsing niet meer op de openbare weg mag bevinden. Dus ook niet op straat voor je eigen huis, ook al woon je in een rustige buurt. Tenzij het eigen grond is. Het argument “maar ik rijd er toch niet in” gaat niet op en je krijgt gewoon een boete. Als je ook besluit om je verzekering stop te zetten, loop je wel een risico. Ook in een openbare danwel gesloten stalling kunnen er ongelukjes gebeuren en je bent dan dus niet verzekerd!

 

De leden van de FEHAC rapporteerden in het verleden regelmatig problemen die ontstaan door de 100% bestandscontrole bij einde-schorsing, import en uit-bedrijfsvoorraad. Als je op dat moment niet aan alle voertuigverplichtingen hebt voldaan, dan ontvang je per kerende post de boete in de bus van de belastingdienst. Soms is het effectief onmogelijk om aan je verplichtingen te voldoen, soms word je onevenredig zwaar gestraft voor een bureaucratische onvolkomenheid en bovendien is er een rechtsongelijkheid omdat je met een ‘gewoon’ verlopen APK 2 maanden ongekeurd langs de weg mag staan voordat de boete valt.

 

schorsen oldtimer

 

Voor wat betreft de APK is FEHAC in overleg met de RDW een goede oplossing overeen gekomen. Bij ‘einde schorsing’, import en ‘einde-bedrijfsvoorraad’ komt er een ’60 dagen parameter’ in het systeem. Dat wil zeggen effectief een 60-dagen wachttijd voordat het voertuig in de registercontrole komt. Gelijk aan een ‘gewoon’ verlopen APK.

 

Je klassieker schorsen en de Verzekeringsplicht

Achter de schermen wordt gewerkt aan een oplossing met betrekking tot de verzekeringsplicht, deze regeling laat nog even op zich wachten.

 

Vooraf een schorsing verlengen met behoud van schorsingsdatum

Het is nu zowel online als op het postkantoor mogelijk om 6 weken ‘vooraf’ een schorsing te verlengen, zonder tijd in te leveren. Dus, met behoud van de schorsingsdatum. Het is nu dus mogelijk om direct je schorsing te verlengen als je de herinneringsbrief ontvangt – 6 weken van te voren. Administratief wordt deze aanpassing door de RDW verwerkt.

 

Voorwaarden voor het rijden met een geschorst voertuig

Als je met je voertuig naar het keuringsbedrijf rijdt, gelden de volgende voorwaarden:

 • Het voertuig is WA-verzekerd.
 • Op de dag van de keuring rijd je de kortste weg naar het keuringsbedrijf en terug (naar het adres waar je voertuig is gestald).
 • Je hebt een afspraakbevestiging bij u waarop het tijdstip van de keuring staat vermeld. Dat moet je kunnen tonen als de politie je staande houdt.
 • Je mag op de dag van de APK-keuring rijden met het geschorste voertuig. Je hoeft geen motorrijtuigenbelasting te betalen en je hoeft de APK-keuring vooraf niet te melden. Op de website van de Belastingdienst lees je hier meer over.
 • De afspraaktijd moet overeenkomen met het tijdstip dat je met uw voertuig gebruik maakt van de openbare weg.

 

Je klassieker schorsen: de belangrijke punten op een rijtje

 • Een geschorst voertuig mag niet op de openbare weg rijden of staan, dus ook niet voor je deur, tenzij dit eigen grond is.
 • Wanneer je de schorsing beëindigt binnen 1 maand na het begin van de schorsing, moet je alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst. De Belastingdienst stuurt je dan een naheffingsaanslag. Na de schorsing kun je zelf de verzekering stopzetten. De RDW geeft aan de Belastingdienst door dat het kenteken is geschorst. De motorrijtuigenbelasting stopt dan automatisch.
 • Je mag met een geschorst voertuig voor de APK naar een APK-keuringsstation rijden. Je dient dan wel in het bezit te zijn van de afspraakbevestiging, met daarop de tijd, en de auto moet WA verzekerd zijn. Je mag alleen rond de afspraaktijd rijden van het stallingsadres naar het adres van het keuringsstation.

 

Controle tijdens APK-keuring

Zorg altijd dat je bij het APK-station bij afkeuring een officieel afkeuringsbewijs hebt. Hiermee kunt je schriftelijk aantonen dat je je auto op die dag hebt laten keuren. Wanneer je een auto schort binnen 1 jaar na het begin van de vorige schorsing dan betaal je het hoge tarief (schorsen binnen een jaar na ingangsdatum laatste schorsing). Dit hoge tarief geldt echter niet voor voertuigen van 15 jaar en ouder, motorfietsen en brom- en snorfietsen.

 

Evenementregeling en schorsing

Door de Evenementenregeling kan met geschorste voertuigen van 15 jaar en ouder toch gebruik gemaakt worden van de weg.
De Evenementenregeling wordt afgegeven door de Belastingdienst. Voor een kenteken kan voor maximaal 4 evenementen en in totaal maximaal 6 dagen per jaar van deze regeling gebruik gemaakt worden. De evenementenregeling is ook van toepassing op zware aanhangwagens en opleggers. Dus als je deze weinig gebruikt, kun je ze schorsen en voor evenementen gebruiken met behulp van de Evenementenregeling.

 

De evenementenregeling is een regeling waarbij onder voorwaarden van de openbare weg gebruik mag worden gemaakt zonder de schorsing op te hoeven heffen:

 

– Motorrijtuigen in de leeftijd van 15 jaar en ouder
– Motorrijtuig is geschorst
– Maximaal vier erkende evenementen per kalenderjaar
– Maximaal zes dagen per kalenderjaar

 

Let op: de registratie geschiedt per kenteken per kalenderjaar, ongeacht wie de eigenaar of houder is!

 

Als evenement geldt in dit verband een speciaal evenement of een festiviteit waarbij het gebruik van een historisch motorrijtuig tot doel heeft om dit in het kader van het evenement of de festiviteit als zodanig aan het publiek te tonen. Voorbeelden: herdenkingen, corso’s, allegorische optochten, clubdagen van houders van desbetreffende motorrijtuigen e.d. Als evenement wordt niet aangemerkt een gebeurtenis met een persoonlijk karakter (huwelijksfeest e.d.).

 

Als een geschorst voertuig in het kader van de evenementenregeling op de weg komt, hoeft er geen motorrijtuigenbelasting betaald te worden en is de APK verplichting (personenauto’s/bedrijfsvoertuigen) niet van kracht. Tevens moet het voertuig ‘APK waardig’ zijn (het zou anders door de politie van de weg gehaald kunnen worden).

 

Gebruikers van deze regeling, dienen zich ervan te vergewissen dat hun polis WA-verzekering bij schorsing c.q. het ontbreken van een geldige APK niet uitsluit: het voertuig dient bij gebruik op de openbare weg WAM verzekerd te zijn.

 

Bij de uitvoering van de evenementenregeling zijn drie partijen betrokken:

 

1. Degene die het evenement organiseert (organisator): aanvraag erkenning, communicatie met, en opgeven van deelnemers.
2. Belastingdienst / Centrale administratie (B/CA): erkenning evenement, registratie en beoordeling aangemelde voertuigen, communicatie met de organisator.
3. Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC): ondersteuning organisator en deelnemers, verstrekking formulieren FH101 en FH102.

 

De gehele aanvraag verloopt in twee fases met daarbij een tweetal formulieren:

1. Aanvraag erkenning evenement (formulier FH101).
2. Opgave deelnemende geschorste 15 voertuigen (formulier FH102).

 

Fase 1: aanvraag erkenning van het evenement

Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het evenement moet de organisator erkenning aanvragen door het formulier FH101 in te vullen en op te sturen naar het B/CA. De organisator ontvangt van het B/CA bericht waarin wordt aangegeven of het evenement erkend wordt: vermeld wordt het erkenningsnummer en de datum van erkenning door het B/CA. Tegen de beslissing van het B/CA is geen bezwaar mogelijk.

 

Fase 2: Opgave deelnemende geschorste 15 voertuigen

Uiterlijk één werkdag voor de aanvang van het goedgekeurde evenement moet de organisator bij het B/CA opgave doen van deelnemende geschorste 15 voertuigen middels formulier FH102 (erkenningsnummer en datum van erkenning overnemen van beslissing B/CA (fase 1)). Per voertuig moet vermeld worden: kenteken, merk, bouwjaar c.q. datum eerste toelating tot de weg, houder van het voertuig en de dagen dat de houder i.h.k.v. deze regeling gebruik wil maken van de weg.
B/CA geeft geen ontvangstbevestiging van het formulier FH 102. Zorg dat u weet dat FH 102 ontvangen is (nabellen of faxen met verzendrapport).

 

Wat te doen als het evenement niet door gaat?
Gaat het evenement niet door dan moet de organisator dit schriftelijk of per fax (055-5282914) voorafgaande aan het evenement aan het B/CA melden.(erkenningsnummer vermelden). Verzuimt de organisator het evenement tijdig af te melden dan blijven de eventueel al aangemelde dagen (FH102) voor de voertuigen onherroepelijk geregistreerd.

 

Wat te doen als een deelnemer zich afmeldt?
Indien de deelnemer zich voor het evenement afmeldt en dus het voertuig geen gebruik gaat maken van de regeling dan moet de organisator dit schriftelijk of per fax (055-5282914) voorafgaande aan het evenement aan het B/CA melden (erkenningsnummer en kenteken vermelden). Blijft dit achterwege dan blijven de aangemelde dagen voor het voertuig onherroepelijk geregistreerd.

 

Meer informatie vind je op de website van de RDW


Ook interessant

41 reacties op “Overgangsregeling oldtimers 2024 regeltjes”

 1. blank th. Schepers says:

  Hallo, ik zit eigenlijk met een vraag over een Austin Healey sprite van 1966. Ik heb deze, deels gerestaureerde auto gekocht van iemand die de auto voor 25 jaar terug in een droge schuur heeft weggezet en er niets meer mee heeft gedaan. De auto is gedeeltelijk wel in elkaar gezet, maar veel onderdelen liggen in dozen. De auto heeft een nederlands kenteken en de platen zijn er bij. In het chassis staat het chassisnummer zoals op het kenteken. Alleen nu zit er op de motor (is gemonteerd) en carrosserie geen indentieteits plaatjes of nummers. In hoever is dit nodig als ik de auto straks (over een half jaar) weer ter keuring aanbied bij het RDW

 2. blank john blummel says:

  Zorg ervoor dat het voertuig tijdens de schorsing niet op de openbare weg rijdt of staat.
  Een geschorst voertuig op de openbare weg is godsonmogelijk, immers de schorsing vervalt van rechtswege zodra met een “geschorst” voertuig van de openbare weg gebruik wordt gemaakt!
  Zie artikel 68 D WVW:

  1. Avatar photo klassiekerweb says:

   Dat klopt John, maar niet iedereen kent het wetboek uit zijn hoofd en elk jaar zijn er toch weer eigenaren die vergeten dat die schorsing vervalt “want ze rijden er toch niet in”? De boete komt bij die mensen dan ook als een verrassing, vandaar dat wij hier extra voor waarschuwen.

 3. blank john blummel says:

  Graag uw reactie op mijn (doorwrocht uitgezocht) standpunt, waar niemand kennelijk bij stilstaat, noch het Ministerie, noch de RDW!

  Het is onmogelijk te rijden op de openbare weg met een voertuig “in schorsing”, aangezien schorsing van rechtswege vervalt zodra met een voertuig in schorsing van de openbare weg gebruik wordt gemaakt. (Art. 68 lid 1 sub d Wegenverkeerswet 1994).
  De houder van het kenteken is op dat moment wederom verantwoordelijk voor de “3 voertuigverplichtingen”.
  Voldoet de houder niet aan de verplichting tot betalen MRB (belastingverplichting op aangifte, dan is dat geen zaak ván en voor RDW, noch van politie, maar van de Belastingdienst, immers deze kan, indien zulks wordt vastgesteld, de houder van het kenteken ambtelijk beboeten in de vorm van het opleggen van een (naheffing)belastingaanslag inclusief verhoging.

  1. Avatar photo klassiekerweb says:

   Ha John, wij hebben hier niet zoveel aan toe te voegen want dit is nu eenmaal de wet. In dit artikel gaan we ook in op de regels die gelden bij schorsen. Het is dus zelfs zo dat je niet alleen niet mag rijden op de openbare weg gedurende schorsing, het voertuig mag niet eens op de openbare weg geparkeerd staan.

 4. blank de jong says:

  Nog wat anders, mijn 4CV uit 1960 staat in ons vakantiehuis in Frankrijk. Ned nummerplaten. Na een Controle Techniqe en een Franse verzekering mag ik in overleg gewoon rijden binnen het district. Wel is hij geschorst in Nederland. CT elke 2 jaar en een verzekering voor minder dan 3000km. De Fransen trekken hun schouders op en beschouwen ons als domme boeren.

 5. blank Peter says:

  Hoi Frank,

  De overgangsregeling voor mijn Jaguar XJ6 ui 1986 heb ik betaald ( 14 Januari 2016 was de uiterste betaaldatum ) dit is alleen 4 dagen te laat bij de belasting binnengekomen.
  Nu heb ik de belastingdienst 10 keer gebeld en niemand kan me duidelijkheid verschaffen of ik de volle pond moet betalen of dat ik toch nog in aanmerking kom voor de overgangsregeling.
  De medewerkers vertellen me dat ze het pas kunnen zien als de betalingscontrole geweest is en dat gebeurd na plus minus 30 dagen. Weet u of dat 30 werkdagen zijn of “gewoon aan een gesloten dagen” ?
  Nu zit ik qua werkdagen op 27 en aan een gesloten dagen op 37.
  De laatste keer dat ik gebeld heb zei de medewerkster dat ik nog aangemeld sta voor de overgangsregeling en dat er geen melding/bericht staat dat de €122,- teruggestort gaat worden op mijn rekening.
  Weet u of ik dan toch in aanmerking kom voor de overgangsregeling ?

  Met vriendelijke groet,

  Peter

  1. Ha Peter,

   Dat is lekker dan, maar je kunt dus duidelijk weinig meer doen dan afwachten. Voor zover ik weet, rekent de belastingdienst met dit soort zaken in werkdagen. En als je te laat bent, ook al waren het maar vier dagen, zou ik uitgaan van het ergste en dat je dus niet in de regeling valt dit jaar. Misschien heb je mazzel, maar reken er niet op.

   Frank

 6. blank Carlo Brouwers says:

  moet ik mijn auto, die valt binnen de overgangsregeling, schorsen, of is die met de goedkeuring op gebruik van de regeling automatisch geschorst voor de drie wintermaanden?

  1. Mocht je Saab toch binnen de overgangsregeling vallen, dan hoef je die niet te schorsen. Sterker nog: dit kan niet eens (Wet MRB 1994 artikel 84a lid 10). Als je gebruik maakt van de overgangsregeling is je kenteken “actief” aangemeld bij het RDW en is de “Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen W” (de WAM) van kracht waarmee je verplicht bent om je oldtimer in de bewuste wintermaanden minimaal WA verzekerd te houden ondanksfeit dat je geen gebruik mag maken van de openbare weg. Op dit moment kent de WAM alleen een uitzondering voor voertuigen die geschorst zijn. Een wat aparte situatie, maar wel hoe het vooralsnog geregeld is.

 7. blank maarten says:

  maar mijn zorgen was hij is op 30 juni 40 jaar en pakken ze de datum of het jaartal dan kan ik pas 2017 rijden dat was mijn vraag uiteindelijk

 8. blank Jesse says:

  Hallo Frank,

  De vraag is al gesteld op het forum maar ben niet helemaal zeker of het antwoord volledig was.

  Ik heb in maart 2015 mijn auto gekocht en maak dit jaar gebruik van de overgangsregeling daar de vorige eigenaar deze reeds had voldaan. Ik heb echter wegens mijn werk besloten om door te rijden in december 2015 en in 2016 geen gebruik te maken van de overgangsregeling en het regulier tarief te gaan betalen. Indien ik nu (december 2015) de weg opga ben ik mijns inziens in overtreding. Ik moet echter wel gaan rijden deze maand. Wat kan ik het beste doen?

  Alvast bedankt!

  J.

 9. blank Paul says:

  Op dit moment betaal ik gewoon mrb voor mijn auto op benzine uit 1986 (recent gas uitgebouwd). Ik wil in de overgangsregeling. Kan dat alleen per 1/1/2015, of kan dat ook per 1/3/2015. Of is het zo, dat als ik het formulier nu invul ik in december 2014 meteen niet meer mag rijden?
  Ik kan op het formulier nl. geen datum invullen.

  1. Avatar photo Frank says:

   Ha Paul,

   Als je wilt deelnemen aan de regeling voor 2015 dan moet je voor 1 januari 2015 de aanvraag hebben ingediend. De regeling geldt dan voor januari, februari en december 2015. Voor 2014 kun je niet meer deelnemen, dus als je het formulier nu op de bus doet geldt dat NIET voor de maand december 2014 maar voor de maand december 2015.

   De regeling geldt per jaar dus je kunt niet op 1 maart deelnemen voor alleen december 2015. Als je op 1 maart 2015 een aanvraag doet dan is dat voor jan/feb/dec 2016.

   1. blank paul says:

    Hoi Frank, bedankt voor je snelle en duidelijke reactie. Ik ga hem insturen.

    1. Avatar photo Frank says:

     Graag gedaan. Vraag sowieso altijd om bevestiging per brief of mail. Dan zit je altijd goed.

 10. blank Camel says:

  Vandaag contact gehad met de belastingdienst: wat kreeg ik te horen op mijn vraag of ik mijn auto, die in de overgangsregeling zit, mag gebruiken om naar deelnemende en goedgekeurde evenementen te rijden. (Conform de evenementenregeling)
  Antwoord belastingdienst :
  Een oldtimer in de overgangsregeling mag niet deelnemen aan de evenementenregeling in dec, jan en febr.

  Een geschorste oldtimer mag dit wel.
  Ongelofelijk, maar zo staat het er nu voor.

  Op de vraag of ik de auto dan kan schorsen als deze in de overgangsregeling zit, is het antwoord NEE!
  Waarom niet is dan de vraag, nou dat kan alleen bij autos die normale tarief betalen……….
  Te gek voor woorden, de overgangsregeling is in het leven gekomen om de echte oldtimer liefhebber te ontzien…….

  Volgens mij moet het een vergissing zijn, een regel waar niet goed over nagedacht is.

 11. blank Marcel says:

  Jammer de auto welke in de regeling valt is mijn werk auto mijn mooie auto’s zijn jonger eentje is helaas 6 dagen te jong. …maar deze zijn allemaal geschorst

  1. Avatar photo Frank says:

   6 dagen? Dat is wel heel jammer zeg! Wat zijn je mooie auto’s?

 12. blank Walter van zetten says:

  Heb een vraag:

  Waarom staat er op het formulier van de belastingdienst vermeld:

  Niet rijden in Januari februari en december.
  Nu lijkt het net of ik aankomende December gewoon mag rijden.
  En volgend jaar niet!

  1. Avatar photo Frank says:

   Ha Walter,

   Dit geldt voor het jaar 2015 en dan tellen dus januari en februari 2015 en december 2015. Wat geldt voor dit jaar heb je al eerder bericht over gehad als je in de regeling valt. Even goed nakijken dus want het kan inderdaad tot verwarring leiden, deze komende decembermaand valt nog onder 2014.

Reageren

Je e-mailadres wordt niet getoond
* Verplicht veld

*