Geen APK meer voor 50-plussers

Maandag 8 juni 2015 om 16:52 door Frank

De APK voor benzineauto’s moet voortaan jaarlijks worden uitgevoerd wanneer er 160.000 kilometer of meer op de teller staat. Vanaf 30 jaar oud blijft de APK weer tweejaarlijks. Alle voertuigen vanaf 50 jaar oud worden vrijgesteld van APK. Of dat laatste nu zo’n goed idee is, hebben wij zo onze twijfels bij. De meeste eigenaren zullen ongetwijfeld zuinig zijn op hun oldtimer, maar dat wil niet zeggen dat er altijd voldoende kennis van zaken aanwezig is met betrekking tot onderhoud en veiligheid. Bovendien willen oudjes nog wel eens iets vergeten en hebben ze ook wat minder mogelijkheden dan modernere auto’s om aan te geven dat ze zich niet helemaal lekker voelen (computers, systeemcontroles, periodieke onderhoudsindicatoren en controlelampjes bijvoorbeeld).

 

NSU RO 80 auto van het jaar 1968

De NSU Ro 80 was auto van het jaar 1968 en is in 2018 dus vrijgesteld van APK.

 

Maar goed, minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft dit vandaag besloten en ze neemt hiermee de door de RDW, in overleg met maatschappelijke organisaties, aangepaste Europese APK-richtlijn 2014/45/EU over. In het overleg met de RDW had de FEHAC voorgesteld om de vrijstelling van de APK voor oldtimers niet meer te koppelen aan de vaste datum van het bouwjaar (1 januari 1960), maar om hier een glijdende schaal te gaan hanteren van 50 jaar. Dat is hiermee dus een feit. De tweejaarlijkse APK-plicht voor auto’s die ouder dan 30 jaar zijn, blijft gehandhaafd.

 

Ingang mei 2018

De nieuwe APK-regels gaan gelden vanaf mei 2018 en reiken verder dan oldtimers alleen. De grootste verandering is voor benzineauto’s van 8 jaar en ouder. Het keuringsregime voor benzineauto’s van 2005 en jonger was 4-2-2-1, dus de eerste keuring na 4 jaar, daarna steeds elke twee jaar. Vanaf hun achtste jaar moesten ze jaarlijks worden gekeurd. Met name de BOVAG heeft zich er hard voor gemaakt om de APK te intensiveren naarmate auto’s meer kilometers gelopen hebben, naar onze mening een goede zaak. Volgens de BOVAG neemt dan namelijk het aantal mankementen aan auto’s sterk toe. Voor het eerst speelt nu de kilometerstand een rol bij het APK-beleid. Benzineauto’s die de kilometerstand van 160.000 bereiken, moeten voortaan jaarlijks worden gekeurd.


Ook interessant

8 reacties op “Geen APK meer voor 50-plussers”